توجه توجه توجه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
جشن بزرگ همبستگی بهداشت دست :
از کلیه همکاران گرامی و پزشکان ارجمند دعوت می شود در جشن "همبستگی بهداشت دست"که در تاریخ 30 فروردین 95 در تالار هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا(ع) مشهد برگزار می شود حضور بهم رسانید .
آغاز این جشن ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه می باشد و در این جشن از کلیه عزیزانی که در همبستگی بهداشت دست تاریخ 24 شهریور 94 حضور داشته اند تقدیر بعمل می آید.