روز جهانی بهداشت دست مبارک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
     
 

شستن دستها تا 80 درصد خطر عفونتهاي بيمارستاني را کاهش مي دهد.

 

عفونت هاي ناشي از ارائه مراقبت هاي بهداشتي و درماني يک مشکل مهم براي سلامت بيماران محسوب مي شود.

 به طور کلي تخمين زده مي شودکه...

بيش از يک ميليارد و 400ميليون نفر در سراسر جهان در هر روز با اين عفونت ها گريبانگير هستند. در کشورهاي توسعه يافته بين 15-5 درصد بيماران بستري و 37-9 درصد بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه به اين عفونت ها مبتلا مي شوند. در کشورهاي در حال توسعه به علت کمبود پرسنل، رعايت ضعيف تر بهداشت، کمبود تجهيزات و ازدحام بيش از حد بيماران اين عفونت ها شايعتر مي باشد.

دکتر محمد حسن اعلمي فوق تخصص عفوني کودکان و فلوشيپ کنترل عفونت هاي بيمارستاني در اين رابطه گفت : عفونت های بیمارستانی یک مشکل جدی مراکز بهداشتی درمانی می باشند وهرساله هزینه های زیادی را به بیماران ومراکز بهداشتی درمانی تحمیل می کنند و میزان عفونت بیمارستانی در یک مرکز بهداشتی درمانی نشان دهنده کیفیت خدمات ارائه شده در آن مرکز می باشد.

اين عفونت ها باعث طولاني شدن مدت اقامت در بيمارستان، ناتواني طولاني مدت، افزايش مقاومت ميکروارگانيزم ها به آنتي بيوتيک ها، تحميل هزينه مي شود.

استاديار دانشگاه علوم پزشکي مشهد خاطر نشان کرد: شستن دست مي تواند تا 80درصد عفونت هاي بيمارستاني را کاهش دهد و درمطالعه انجام شده دربیمارستان ها ازهر5موقعیت برای بهداشت دست تنها 1 مورد شستن دست ها با محلول حاوی الکل انجام میگیرد.

وي افزود: استفاده از دستکش احتمال آلودگي دست ها را کاهش مي دهد ولي از اکتساب باکتري ها طي مراقبت به طور کامل جلوگيري نمي کند و با آلودگي سطح بيروني دستکش احتمال انتقال ميکروب ها به ساير بيماران وجود دارد.

دکتر اعلمي با اشاره به راه اندازي نخستين مرکز کنترل عفونت بيمارستاني کشور در بيمارستان امام رضا (ع)‌مشهد افزود: آموزش احتیاطات استاندارد، بویژه بهداشت دست ، بهداشت محیط بیمارستان و احتیاطات مربوط به جداسازی بیماران دارای بیماری های مسری از اولویت های این مرکز است و در همين راستا سايت آموزشي مرکز پيشگيري و کنترل عفونت بيمارستان امام رضا (ع) راه اندازي شد.

دکتر اعلمي پنج زمان واجب و ضروري را براي رعايت بهداشت دست  شامل  قبل از تماس مستقيم دست به يک بيمار، قبل از انجام يک روش پاکيزه و آسپتيک ( قبل از انجام يک تزريق وريدي يا مراقبت از زخم )، بعد از تماس با مايعات بدن، بعد از تماس مستقيم دست به يک بيمار و  بعد از تماس با محيط اطراف بيمار عنوان کرد .

گفتني است :پنجم مي مصادف با پانزدهم ارديبهشت روز جهاني بهداشت دست نامگذاري شده است ،‌بيش از 13000 واحد درماني و بيمارستان براي بهبود بهداشت دست اعلام آمادگي کرده اند و 42 کشور جهان از جمله ايران وارد کمپين جهاني بهبود بهداشت دست شده اند.