برنامه استراتژیک مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


بخشی از برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست


 

مقدمه

بیماریهای عفونی از شایعترین  بیماریها در جهان می باشند و از دو جنبه اهمییت بسزایی دارند یکی اینکه اکثرا قابل در مانند و دیگر اینکه براحتی و با هزینه کم قابل پیشگیری اند استان خراسان  و استانهای همجوار با وجود وسعت که دارند همچنین به علت مجاورت با کشورهای دیگرهمسایه ومهاجرین  ضرورت تحقیقات این بیماریها و رفع معضلات بهداشتی منطقه شمال شرق ایران ایجاب می کند که دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارای این مرکز تحقیقات باشد تا هر چه بیشتر در جهت ارتقاء سطح سلامتی جامعه تلاش نماید.بدین ترتیب به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي و درماني و ريشه كني بيماريهاي عفوني و گرمسيري با جلب همكاري مراكز علمي، پژوهشي و بهداشتي داخل كشور و كشورهاي دیگر در اين زمينه به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست  در دانشگاه علوم پزشکی مشهدبرای تامین اهداف زیر پیشنهاد می گردد.

  اين مركز اولين و تنها مركز تحقيقاتي كشور است كه به‌طور تخصصي در زمينه بیماری های عفونی و کنترل عفونت در شمال شرق کشور فعاليت مي‌نمايد، اعضاي اين مركز طي نشست‌هایي اقدام به تدوين برنامه استراتژيك این مركز نموده‌اند .

چشم انداز Vision

مرکز تحقیقات کترل عفونت و بهداشت دست  دانشگاه علوم پزشکی مشهد مصمم است متناسب با چشم انداز بيست ساله و نقشه ي علمي کشور، در فضايي توأم با خلاقيت و نوآوري، تحولي در تولید علم در حوزه کنترل عفونت و نظام ارائه خدمات بهداشتي- درماني ايجاد نمايد، تا به الگويي قابل قبول در ارتقاء کیفیت خدمات سلامت و کنترل عفونت در سطح کشور و منطقه، تبديل شود. در تأمين اين دور نما، توجه به توان  دانشگاه، تحولات ملی و بین المللی اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ، گذار اپيدميولوژيک بيماريها و جمعيت و شرکاي سلامت ضروري است. ما برآنيم که از طریق انجام پژوهش­های بنیادی و کاربردی در حيطه­های مختلف کنترل عفونت و بهداشت دست و تولید علم به عنوان مرکز تحقیقاتی برتر، پویا، نوآور و خلاق در سطح منطقه شناخته شویم.

اهداف کلی مرکز:

اهداف

هدف اصلی: گسترش  آموزش و پژوهش و ارائه راه حل های عملی در امور بهداشتی درمانی بیماریهای عفونی و کنترل عفونت و بهداشت دست  جهت ارتقاء سطح سلامتی جامعه.

اهداف اختصاصی:

1-     ایجاد  زمينه تحقيقات کنترل عفونت و بهداشت دست

2-     انجام پژوهش های بنيادی ،اپيدميولوژيک و بالينی در زمينه بيماری های عفونی به منظور پاسخگويی به نياز های بهداشتی و درمانی منطقه و کشور

3-     جمع آوری تنظيم و طبقه بندی اسناد و مدارک مربوط به بيماری های عفونی در منطقه و در صورت نياز انتشار آنها بر طبق ضوابط و مقررات چاپ و نشر مقالات علمی

4-     کوشش جهت همکاری با ساير مراکز تحقيقاتی ،آموزشی و اجرايی کشور در خصوص طرح های تحقيقاتی مرتبط

5-     کوشش جهت همکاری علمی با مراکز تحقيقاتی ،آموزشی ساير کشور ها و سازمان های بين المللی با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوری اسلامی

6-     همکاری با کمیته کشوری کنترل عفونت جهت پیشگیری از بیماریها

7-     انجام پژوهشهای مرتبط با بیماریها عفونی از طریق همکاری بین دانشگاهی

8-     ایجاد نظام اولویت بندی پژوهشی در مرکز