کنفرانس بازآموزی اردیبهشت ماه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از کلیه اساتید ارجمند دعوت می شود تا در برنامه بازآموزی  که به شرح ذیل می باشد حضور بهم رسانند. خواهشمند است جهت ثبت نام به سایت بازآموزی مراجعه فرمایید :
95/2/1 سمینار تجویز منطقی آنتی بیوتیک (6 امتیاز)
95/2/2 کنفرانس و بازآموزی سیاست های کلی مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال(مانا)