فراخوان جشن بهداشت دست

بدلیل پاره ای از مشکلات زمان برگزاری جشن بهداشت دست به تعویق افتاد.لذا از کلیه اساتید ارجمند ،همکاران گرامی و دانشجویان محترم دعوت می شود در "جشن همبستگی بهداشت دست" که در تاریخ 95/01/30 در بیمارستان امام رضا (ع) برگزار می گردد ، حضور بهم رسانید .