کارگاه های برگزارشده


ردیفنام کارگاهتاریخ برگزاری


1


واکسیناسیون


24 آذر ماه 94
2


اصول و راهکارهای پیشگیری از عفونت های بیمارستانی


1 دی ماه 94
3


مشکلات واکسیناسیون


15 دی ماه 94
4


تجویز منطقی آنتی بیوتیک


1 اردیبهشت ماه 95

 

5


آنفولانزای اپیدمیک 


11 آبان ماه 95

 

6

 

مسمومیتهای غذایی منتقله از راه آب و غذا و پیشگیری از آن در زائرین اماکن مقدس

27 آبان ماه 95

 

7

 

مانا (مراقبهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال)


2 دی ماه 95